Regler ved brann: Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart. Leietakerens ansvarlige har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår effektivt og velorganisert.  

Branninstruks for Sandarhallen:

  • Eiendommens navn: Sandarhallen, Vesterøya Idrettspark, Sandefjord
  • Alle leietakers deltagere i Sandarhallen skal sette seg inn i den allmenne branninstruks.
  • Alle leietakers deltagere skal kjenne til rømningsveiene i Sandarhallen og påse et disse ikke blokkeres.
  • Alle leietakers deltagere skal kunne benytte de brannslukningsmidler som finnes i Sandarhallen, og påse at slokkeutstyr ikke blokkeres.
  • Leietaker er ansvarlig for å holde oversikt over hvor mange det er inne i hallen til enhver tid.